twierdza5Giżycka Twierdza Boyen wzniesiona w latach 1844-1856 jest jednym z najciekawszych i najlepiej zachowanym przykładem pruskiej szkoły fortyfikacyjnej. Położona jest ona na zachód od miasta, przy drodze prowadzącej z"Giżycka do Olsztyna i Kętrzyna. Znajduje się ona na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno w pobliżu Wzgórza Brunona. Zajmuje powierzchnię około 100 ha. Głównym celem jej budowy było zabezpieczenie Prus Wschodnich od Rosji Carskiej i ochrona najkrótszej drogi do Królewca. Na wniosek pruskiego ministra wojny von Boyena król Fryderyk Wilhelm IV wydał decyzję o jej budowie 9 grudnia 1841 roku. Budowę rozpoczęto 5 kwietnia 1843 roku od projektu i pierwszych prac ziemnych.Prace budowlane trwały do 1856 roku, lecz była ona rozbudowywana do końca XIX w. Twierdza zbudowana jest na planie nieregularnym, określona 6-oma bastionami z wielkim dziedzińcem pośrodku na którym pobudowano następujące obiekty: arsenał, laboratorium prochowe, schrony koszarowe, dwie studnie, budynki ćwiczeń, stajnie i stację gołębi pocztowych z czterema bramami. Wszystko to zostało otoczone od zewnątrz trójkątnym wałem ziemnym oddzielonym od fosy murem kamienisto-ceglanym o długości 2303 m. z wewnętrzną powierzchnią 100 ha zwanym murem Carnota z ryglowanymi strzelnicami karabinowymi. Narożniki muru skazamatowano tworząc małe przykryte ziemią schrony dla żołnierzy. 24 grudnia 1846 roku król Fryderyk nadał jej nazwę FESTE BOYEN - (Twierdza Boyen). Trzy bastiony otrzymały imiona generała von Boyena LEOPOLD, LUDWIK, HERMAN, a pozostałe trzy PRAWO, MIECZ, ŚWIATŁO - od rodowego hasła generała. Do twierdzy prowadzą dwie drogi od strony Giżycka i Kętrzyna oraz cztery bramy wjazdowe:
- dwie główne - Giżycka i Kętrzyńska
- pomocnicze specjalnego przeznaczenia - Wodna i Prochowa.
Fosa otaczająca twierdzę była sucha i od strony przeciwskarpy opatrzona kratą forteczną. Doskonale zachowane formy ziemne - wały, skarpy, pochylnie i place ćwiczeń czyniły całość doskonale broniącą przed nieprzyjacielem. W okresie międzywojennym i II wojny światowej powstał tutaj giżycki rejon umocniony o pow. 1350 km2, dł. 110 km z 227-oma schronami bojowymi. W tym czasie na jej terenie był obóz jeniecki dla ważnych więźniów politycznych i szpital polowy. Po wojnie do 1957 r. twierdza była użytkowana przez wojsko, a następnie przekazana władzom cywilnym.
Od 1995 r. jest przeznaczona dla turystów. Stan zachowania substancji zabytkowej twierdzy, schrony i"budynki, ocenia się na poziomie dobrym. Potwierdza to, że Twierdza Boyen należy do najlepiej zachowanych XIX-wiecznych założeń obronnych w Polsce. Od 1994 r. działa w twierdzy Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, które za swoją statutową działalność uważa głównie konserwację i właściwe utrzymanie zabytkowej substancji twierdzy, chroni przed dewastacją i promuje obiekt. Trzy trasy turystyczne o czasie zwiedzania 120', 60', 30' oraz grupa przewodników i funkcjonujące Biuro Informacji Turystycznej w Bramie Giżyckiej czekają na turystów. W twierdzy funkcjonuje muzeum z okolicznościowymi wystawami i stałą ekspozycją związaną z twierdzą oraz schronisko młodzieżowe umieszczone w dawnym budynku koszarowym.

http://www.boyen.gizycko.pl/
Oficjalna strona internetowa dotycząca Twierdzy Boyen w Giżycku.

Joomla templates by a4joomla