Historia miasta sięga XIV wieku. W 1340 roku Krzyżacy wznieśli zamek zlokalizowany na strategicznym przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno. Zamek otrzymał nazwę Lotzen. Od poł. XV wieku przy zamku zaczęło powstawać osiedle, które w 1612 r. otrzymało prawa miejskie. Miastu nadano nazwę taką samą jak nazwa zamku.

 Dzieje miasta

1340 - budowa zamku krzyżackiego na przesmyku jeziora Niegocin i Kisajno;
1365 - spalenie zamku przez Litwinów, odbudowa miasta;
I poł. XV w. - zniszczenie zamku i osady w czasie wojny trzynastoletniej;
1525 - utworzenie starostwa w Giżycku;
15 maja 1612 - Giżycko otrzymuje pełne prawa miejskie;
26 maja 1612 - Giżycko otrzymuje herb i pieczęć miejską;
1613 - budowa ratusza;
1613-1614 - przebudowa zamku giżyckiego w stylu renesansu;
1657 - spalenie miasta przez Tatarów;
1709-1711 - miasto pustoszy zaraza, nieurodzaj i pomór bydła;
1756 - pożar Giżycka;
1765-1772 - budowa kanału łączącego jeziora Niegocin i Kisajno;
1786 - wielki pożar Giżycka;
1818 - powstanie powiatu giżyckiego;
1843-1851 - budowa Twierdzy Boyen;
1868 - Giżycko otrzymuje połączenie kolejowe;
1910 - Giżycko ma 6962 mieszkańców;
1912-1914 - budowa gmachu starostwa powiatowego w Giżycku;
1914-1918 - I wojna światowa - Giżycko oblężone przez Rosjan;
1 września 1939 - początek II wojny światowej;
styczeń 1945 - całkowita ewakuacja ludności powiatu giżyckiego zarządzona przez władze;
26 stycznia 1945 - zdobycie Giżycka przez wojska radzieckie;
1945-1947 - Polacy zasiedlają miasto i wsie powiatu giżyckiego;
1946 - Giżycko ma 4534 mieszkańców;
1 lipca 1946 - uruchomienie komunikacji wodnej na trasie Giżycko - Węgorzewo;
1948 - powstają Zakłady Rybne w Giżycku;
1994 - oddanie do użytku nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków;
kwiecień 1998 - oddanie do użytku krytej pływalni w Giżycku;
1 stycznia 1999 - Giżycko zostaje miastem powiatowym;
Joomla templates by a4joomla